Ze Sféry

 

Náš svět? Na první pohled by se to tak mohlo zdát. Ale na ten druhý, když se podíváte trochu jinak..., začnete si všímat rozdílů. Náhle se ocitnete ve světě, do něhož skrz Sféru, samostatný kapesní svět v tom našem, proudí magie. Ve světě, kde není výjimkou skončit mrtvý, rozsápaný démony, a kde se po generace mísí krev lidí a démonických, leckdy až božských bytostí. Nezbývá než položit si otázku: Nakolik jsou obyvatelé tohoto světa ještě lidmi?

Najdete tu povídky ze současnosti i z historických etap vývoje tohoto světa.

Ze Sféry

14.02.2019 08:51
14.02.2015 18:48